Hinatami Yakushido
Hinatami Yakushido

Shrine・Temple in Nakanojo-machi

Hinatami Yakushido ってどこにあるの

Hinatami Yakushido ってどんなところ

四万温泉発祥の地と言われる国の重要文化財

まあ、重要文化財の建物はともかく。 Average.