Dokutsu Kannon - Yamatoku Memorial MuseumDokutsu Kannon - Yamatoku Memorial Museum

Dokutsu Kannon - Yamatoku Memorial Museum

Shrine・Temple Cave

Dokutsu Kannon - Yamatoku Memorial Museum周辺のグルメ

Dokutsu Kannon - Yamatoku Memorial Museum周辺の見どころ