Suma Rikyu Park
Suma Rikyu Park

Park in Kobe-shi

Suma Rikyu Park ってどこにあるの

Suma Rikyu Park ってどんなところ

薔薇がみごとです! Excellent.