ร้าน 108 ติ่มซำ สาขา1
ร้าน 108 ติ่มซำ สาขา1

Restaurant in Thailand

ร้าน 108 ติ่มซำ สาขา1 ってどこにあるの

ร้าน 108 ติ่มซำ สาขา1 ってどんなところ

タイの伝統的なbreakfast. Excellent.