Chikaramochiya
Chikaramochiya

Dessert Shop in Kamakura

Chikaramochiya ってどこにあるの

Chikaramochiya ってどんなところ

300年の伝統を誇る老舗 柔らかい餅をこしあんでくるんだ力餅

力餅家. Excellent.