Kaga Yuzen Kaikan
Kaga Yuzen Kaikan

Sightseeing in Kanazawa-shi

Kaga Yuzen Kaikan ってどこにあるの

Kaga Yuzen Kaikan ってどんなところ

加賀友禅体験中. Go again.