Sakae Sushi
Sakae Sushi

Japanese Restaurant in Sakurai-shi

Sakae Sushi ってどこにあるの

Sakae Sushi ってどんなところ

三輪駅近くの栄寿司、にゅうめんも寿司も美味しい! Go again.