Sandaime Mendokoro Maruha Kiwami
Sandaime Mendokoro Maruha Kiwami

Japanese Restaurant in Funabashi-shi

Sandaime Mendokoro Maruha Kiwami ってどこにあるの

Sandaime Mendokoro Maruha Kiwami ってどんなところ

船橋で人気のラーメン屋です。 美味しかったです。 Go again.